top of page

နို ၀၄၊ စနေ

|

Account registration required

High School in Swedish 04.11.2023 (8:00PM) Myanmar Time

Finest Future Myanmar ၏ High School in Finland in Swedish 04.11.2023 (8:00PM) Myanmar Time ‌အကောင်းဆုံးအနာဂတ်မြန်မာ Program နှင့်ပတ်သတ်တာ မှန်သမျှ အမေးအဖြေ အစီအစဥ်။ ကမ္ဘာ့ အပျော်ရွှင်ဆုံး နံပါတ် ၁ နိုင်ငံ ၊ ကမ္ဘာ့ အပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံ၌ အခမဲ့ ပညာရေးဘယ်လို ဆည်းပူးကြမလဲ။

Registration is closed
See other events
High School in Swedish 04.11.2023  (8:00PM) Myanmar Time
High School in Swedish 04.11.2023  (8:00PM) Myanmar Time

Time & Location

၂၀၂၃၊ နို ၀၄ ၂၀:၀၀ – GMT+၆:၃၀ ၂၁:၃၀

Account registration required

Guests

About the event

Finest Future Myanmar ၏

Study in Finland 30.9.2023  (8:00) Myanmar Time

‌အကောင်းဆုံးအနာဂတ်မြန်မာ Program နှင့်ပတ်သတ်တာ မှန်သမျှ အမေးအဖြေ အစီအစဥ်။

ကမ္ဘာ့ အပျော်ရွှင်ဆုံး နံပါတ် ၁ နိုင်ငံ ၊ ကမ္ဘာ့ အပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံ၌ အခမဲ့ ပညာရေးဘယ်လို ဆည်းပူးကြမလဲ။ အထက်တန်း၊ လက်

Schedule


  • ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်

    Study in Finland 30.9.2023 Myanmar Time (8:00) PM

    Zoom

Share this event

bottom of page