top of page
Untitled design (1).png
 • Dec 03, 8:00 PM – 9:30 PM GMT+6:30
  Account registration required
  Finest Future Myanmar ၏ Get to know Finland: Finnish Citizen ဦးတဲမူနှင့်အတူ ဆွေးနွေးခွင့် အခွင့်အရေး ‌အကောင်းဆုံးအနာဂတ်မြန်မာ Program နှင့်ပတ်သတ်တာ မှန်သမျှ အမေးအဖြေ အစီအစဥ်။ ကမ္ဘာ့ အပျော်ရွှင်ဆုံး နံပါတ် ၁ နိုင်ငံ ၊ ကမ္ဘာ့ အပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံ၌ အခမဲ့ ပညာရေးဘယ်လို ဆည်းပူးကြမလဲ။
 • Get to know Finland
  Get to know Finland
  Multiple Dates
  Sun, Dec 03
  Account registration required
  Dec 03, 8:00 PM – 9:30 PM GMT+6:30
  Account registration required
  Dec 03, 8:00 PM – 9:30 PM GMT+6:30
  Account registration required
  Finest Future Myanmar ၏ Get to know Finland: Finnish Citizen ဦးတဲမူနှင့်အတူ ဆွေးနွေးခွင့် အခွင့်အရေး ‌အကောင်းဆုံးအနာဂတ်မြန်မာ Program နှင့်ပတ်သတ်တာ မှန်သမျှ အမေးအဖြေ အစီအစဥ်။ ကမ္ဘာ့ အပျော်ရွှင်ဆုံး နံပါတ် ၁ နိုင်ငံ ၊ ကမ္ဘာ့ အပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံ၌ အခမဲ့ ပညာရေးဘယ်လို ဆည်းပူးကြမလဲ။
bottom of page